Solidiam

Archives: mei 2010

Solidiam zal per 1 december 2011 voor een periode van vijf jaar ongeveer 700 m2 en 18 parkeerplaatsen verhuren aan Cooster Coaching Accountants (CCA).

De ruimte is op de begane grond van kantoorgebouw De Toog in Barneveld aan de Koolhovenstraat 2 en wordt momenteel door Deloitte gehuurd. CCA is ontstaan uit een afsplitsing van Deloitte en richt zich zowel op het MKB als grotere bedrijven in de regio van Barneveld. CCA is nu nog onderhuurder van Deloitte en gaat vanaf de genoemde datum een directe overeenkomst met de eigenaar aan.

Solidiam heeft het object in Barneveld eind 2009 in een grotere portefeuille van elf objecten verworven

Solidiam heeft het object in Barneveld eind 2009 in een grotere portefeuille van elf objecten verworven van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zorgverzekeraars. Inmiddels is men druk bezig om deze portefeuille met een pro actief beheer verder te optimaliseren. Appelhoven Vastgoedadviseurs adviseerde de verhuurder bij deze transactie.