Solidiam

Archives: mei 2012

Bron: Vastgoedmarkt

Na zes jaar onderhandelen over de verkoop van het terrein van British American Tobacco (BAT) in Zevenaar, zijn de onderhandelaars eruit. BAT heeft het terrein met daarop veertig gebouwen verkocht aan de gemeente Zevenaar en projectontwikkelaars De Klok Groep uit Druten en Solidiam uit Amsterdam.

Dat meldt Appelhoven Vastgoedadviseurs, die de transactie namens BAT heeft begeleid. Het gaat om ongeveer 54.000 m2 bedrijfshallen, 8.000 m2 kantoorruimte en 12 hectare grond. De marktwaarde van de transactie ligt naar verluidt tussen de 15 en 20 miljoen euro. Het BAT- of Turmac-terrein is een binnenstedelijke locatie waar van 1920 tot 2009 tabak werd geproduceerd. Zevenaar koopt het voormalige Turmac-hoofdkantoor (3.500 m2), het monumentale Huize Rijck (1.000 m2) en een productieloods van 7.500 m2. Ontwikkelaars Klok Groep en Solidiam zullen de gebouwen in opdracht van Zevenaar herontwikkelen tot gemeentehuis. In de loods komen tal van publieke functies. Het nieuwe gemeentehuis wordt begin 2015 opgeleverd. De verbouwing tot gemeentehuis mag zo’n 10 miljoen euro kosten.

Klok en Solidiam kopen de rest van het terrein en de overige opstallen. Ze hebben ook het huidige gemeentehuis gekocht. De marktpartijen zullen de rest van het terrein herontwikkelen tot een winkelcentrum, eventueel in combinatie met horeca, appartementen en een hotel. Vanaf 2020 zullen ze er bovendien een nieuwe woonwijk met 200 tot 250 woningen en aanverwante functies ontwikkelen.

Het voormalige terrein van 12 hectare van sigarettenfabrikant BAT in Zevenaar is verkocht aan projectontwikkelaar Klok en belegger Solidiam. Objecten op dit terrein zijn aan de gemeenten verkocht. Klok en Solidiam verwerven tevens het huidige Gemeentehuis (Raadhuisplein) in eigendom.

Appelhoven Vastgoedadviseuers trad hierbij op als bemiddelaar.

Voor het Raadhuisplein ligt op dit moment nog geen concreet omlijnd plan. Uitgangspunt is een winkelhuis met daarbij mogelijke andere functies zoals woningen of een hotel. Deze opties zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan dat door Zevenaar is opgesteld. Komend jaar wordt het plan verder uitgewerkt. Voor de zomervakantie wordt er meer duidelijkheid verwacht over welke functies er naast de winkelplannen komen. De uitwerking in een concreet bouwplan en de uitvoering daarvan is pas over een aantal jaren aan de orde. Pas eind 2014, begin 2015 verhuizen de ambtenaren definitief naar de nieuwe gemeentelijke locatie aan de Kerkstraat.

Voor het BAT-terrein is in opdracht van projectontwikkelaar Klok Ontwikkeling door een extern bureau (bureau Copijn) een masterplan opgesteld. Het terrein is opgedeeld in 4 zones met ieder een eigen identiteit en kwaliteit. De zone aan de Kerstraat kan woonblokken in 4 lagen of hoger krijgen met in totaal circa 90 woningen. Direct hierachter wordt het ‘Tuindorp’ ingericht met circa 55 geschakelde grondgebonden woningen. Het tuindorp grenst aan de ecologische verbindingszone en het Landgoed bestaande uit circa 55 tot 60 ruime vrije kavels variërend van 600 tot 1000 m2 of meer. De bestemmingsplannen worden begin februari 2012 in procedure gebracht. Deze vormen de kaders voor de nog op te zetten deel-, inrichtings-, en bouwplannen.